Svarbiausi muziejų 2017 metų veiklos rodikliai

Šiuo metu Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskiriami 16 muziejų: 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių. 2018 m. pradžioje statistines ataskaitas pagal kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-907 patvirtintą formą pateikė 104* muziejai (2017 metais – 103 muziejai):

4 nacionaliniai;

15 respublikinių;

54 savivaldybių;

22 žinybiniai;

9 viešosios įstaigos / nevalstybiniai muziejai.

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2017 m. buvo saugomos 7 424 874 kultūros vertybės. Lyginant su 2016 m. (7 286 157 vertybės), skaičius išaugo daugiau nei 138,7 tūkst. vertybių, t. y. 1,9 proc., o lyginant su 2015 m. – 3,8 proc.

Per 2017 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 4 152 393 lankytojai. Lyginant su 2016 m. (3 981 126 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 4,3 proc., o lyginant su 2015 m. (3 896 254 lankytojai) – 6,6 proc. Pažymėtina, jog šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai.

Lankomiausių 2017 metų muziejų penketukas:

Lietuvos jūrų muziejus – 436 009 lankytojai;

Trakų istorijos muziejus – 379 556 lankytojai;

Lietuvos dailės muziejus – 344 568 lankytojai;

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 229 890 lankytojų;

Lietuvos nacionalinis muziejus – 172 328 lankytojai.

2017 m. muziejai surengė 25 777 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 526 639 lankytojai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų lankytojų sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 636 užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 45 947 lankytojai. Lyginant su 2016 m. (25 080 edukacinių užsiėmimų; 469 660 lankytojų), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 2,8 proc., juose dalyvaujančiųjų skaičius – 12,1 proc.

Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 172 (2016 m. 162).

Surengtų muziejų parodų skaičius – 2 018 (iš jų tarptautinių – 171) (2016 m. 1 881 (iš jų tarptautinių – 115)).

Muziejų darbuotojų skaičius – 3 321 (iš jų muziejininkų – 1 252) (2016 m. 3 288 (iš jų muziejininkų – 1219)).* Šiaulių universiteto istorijos muziejus 2017 m. statistinės ataskaitos nepateikė, nes nevykdė veiklos. Veiklą planuoja atnaujinti 2018 m.

2018 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius iš viso

Apsilankymų muziejuje skaičius per ataskaitinius metus

Per ataskaitinius metus surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Per ataskaitinius metus surengtų muziejaus renginių skaičius

Dalyvavusių seminaruose, kursuose ir stažuotėse muziejaus darbuotojų skaičius

Atgal