Svarbiausi muziejų 2016 metų veiklos rodikliai

Šiuo metu Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskiriami 16 muziejų: 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių. 2017 m. pradžioje statistines ataskaitas pagal kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-907 patvirtintą formą pateikė 103 muziejai (2016 metais – 104 muziejai):

4 nacionaliniai;

15 respublikinių;

54 savivaldybių;

22 žinybiniai;

8 viešosios įstaigos / nevalstybiniai muziejai.

Lietuvos muziejuose 2016 m. rinkiniuose buvo saugomos 7 286 157 kultūros vertybės. Lyginant su 2015 m. (7 150 956 vertybės), skaičius išaugo beveik 135,2 tūkst. vertybių, t.y. 1,9 proc.

Per 2016 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 3 981 126 lankytojai. Lyginant su 2015 m. (3 896 254 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 2,2 proc., o lyginant su 2014 m. (3 757 133 lankytojai) – 6 proc. Pažymėtina, jog šis skaičius apima pavienius ir organizuotus lankytojus, fondų lankytojus, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius. 

Lankomiausių 2016 metų muziejų penketukas:

  1. Trakų istorijos muziejus – 384 542 lankytojai;
  2. Lietuvos jūrų muziejus – 356 762 lankytojai;
  3. Lietuvos dailės muziejus – 344 180 lankytojų;
  4. Lietuvos nacionalinis muziejus – 254 640 lankytojų;
  5. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 200 706 lankytojai.

2016 m. muziejai surengė 25 080 edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė 469 660 lankytojų. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų lankytojų sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 421 užsiėmimą, kuriuose dalyvavo 40 233 lankytojai. Lyginant su 2015 m. (22 542 edukaciniai užsiėmimai; 476 725 lankytojų), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 11,3 proc., tačiau nežymiai sumažėjo juose dalyvaujančiųjų skaičius (1,5 proc.). Tai reiškia, jog edukaciniai užsiėmimai vyksta mažesnėse grupėse.

Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 162 (2015 m. 182).

Surengtų muziejų parodų skaičius – 1 881 (iš jų tarptautinių – 115) (2015 m. 1 835 (iš jų tarptautinių – 125)).

Muziejų darbuotojų skaičius – 3 288 (iš jų muziejininkų – 1219) (2015 m. 3 245 (iš jų muziejininkų – 1 096)).

2016 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius iš viso

Apsilankymų muziejuje skaičius per ataskaitinius metus

Per ataskaitinius metus surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Per ataskaitinius metus surengtų muziejaus renginių skaičius

Dalyvavusių seminaruose, kursuose ir stažuotėse muziejaus darbuotojų skaičius

Atgal