Svarbiausi muziejų 2018 metų veiklos rodikliai

Šiuo metu Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskiriami 16 muziejų: 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių. 2019 m. pradžioje statistines ataskaitas pagal kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-907 patvirtintą formą pateikė 104* muziejai (2018 metais – 104 muziejai):

4 nacionaliniai;

15 respublikinių;

55 savivaldybių;

22 žinybiniai;

8 viešosios įstaigos / nevalstybiniai muziejai.

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2018 m. buvo saugomos 7 569 182 kultūros vertybės. Lyginant su 2017 m. (7 424 874 vertybės), skaičius išaugo daugiau nei 144,3 tūkst. vertybių, t. y. 1,9 proc., o lyginant su 2016 m. – 3,9 proc.

Per 2018 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 5 026 217 lankytojai. Lyginant su 2017 m. (4 152 393 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 21 proc., o lyginant su 2016 m. (3 981 126 lankytojai) – 26 proc. Pažymėtina, jog šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai.

Lankomiausių 2018 metų muziejų penketukas:

Lietuvos jūrų muziejus – 793 346 lankytojai;

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 430 370 lankytojų;

Trakų istorijos muziejus – 394 440 lankytojų;

Lietuvos dailės muziejus – 352 772 lankytojai;

Lietuvos nacionalinis muziejus – 222 842 lankytojai.

2018 m. muziejai surengė 27 928 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 564 940 dalyvių. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų dalyvių sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 766 užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 47 501 lankytojas. Lyginant su 2017 m. (25 777 edukaciniai užsiėmimai; 526 639 lankytojai), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 8,3 proc., juose dalyvaujančiųjų skaičius – 7,3 proc.

Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 183 (2017 m. 172).

Surengtų muziejų parodų skaičius – 1 964 (iš jų tarptautinių – 146) (2017 m. 2 018 (iš jų tarptautinių – 171)).

Muziejų darbuotojų skaičius – 3 404 (iš jų muziejininkų – 1 320) (2017 m. 3 321 (iš jų muziejininkų – 1 252)).* Mėnulio akmens parkas 2018 m. statistinės ataskaitos nepateikė, nes nevykdė veiklos.

 

 

2018 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius iš viso

Apsilankymų muziejuje skaičius per ataskaitinius metus

Per ataskaitinius metus surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Per ataskaitinius metus surengtų muziejaus renginių skaičius

Dalyvavusių seminaruose, kursuose ir stažuotėse muziejaus darbuotojų skaičius

Atgal