Svarbiausi muziejų 2015 metų veiklos rodikliai

Šiuo metu Kultūros ministerijos valdymo sričiai priskiriami 16 muziejų: 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių (2014 m. buvo 13 respublikinių). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1438 „Dėl sutikimo reorganizuoti Žemaičių vyskupystės muziejų“, reorganizuotas Žemaičių vyskupystės muziejus jungimo būdu prijungiant jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“ kaip struktūrinį padalinį.

2016 m. pradžioje statistines ataskaitas pagal kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-907 patvirtintą formą pateikė 104 muziejai:

4 nacionaliniai;

15 respublikinių;

56 savivaldybių;

22 žinybiniai;

7 viešosios įstaigos / nevalstybiniai muziejai.

Lietuvos muziejuose 2015 m. rinkiniuose buvo saugomos 7 150 956 kultūros vertybės. Lyginant su 2014 m. (7 038 477 vertybės), skaičius išaugo beveik 112,5 tūkst. vertybių, t.y. 1,6 proc.

Per 2015 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 3 896 254 lankytojai. Lyginant su 2014 m. (3 757 133 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 3,7 proc., o lyginant su 2013 m. (3 266 905 lankytojai) – net 19,3 proc. Pažymėtina, jog šis skaičius apima pavienius ir organizuotus lankytojus, fondų lankytojus, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius. 

Lankomiausių 2015 metų muziejų penketukas:

  1. Trakų istorijos muziejus – 362 593 lankytojai;
  2. Lietuvos dailės muziejus – 342 717 lankytojų;
  3. Lietuvos jūrų muziejus – 341 991 lankytojas;
  4. Lietuvos nacionalinis muziejus – 303 623 lankytojai;
  5. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 214 170 lankytojų.

2015 m. muziejai surengė 22 542 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 476 725 lankytojai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų lankytojų sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 122 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 36 068 lankytojai. Lyginant su 2014 m. (19 376 edukaciniai užsiėmimai; 418 913 lankytojų), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 13,3 proc., o edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius padidėjo 13,8 proc.

Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 182.

Surengtų muziejų parodų skaičius – 1 835 (iš jų tarptautinių – 125).

Muziejų darbuotojų skaičius – 3 245 (iš jų muziejininkų – 1 096).

2016 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius iš viso

Apsilankymų muziejuje skaičius per ataskaitinius metus

Per ataskaitinius metus surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

Per ataskaitinius metus surengtų muziejaus renginių skaičius

Dalyvavusių seminaruose, kursuose ir stažuotėse muziejaus darbuotojų skaičius

Atgal